Proč kandiduji na prezidenta České republiky

Co prosazuji - 10 jistot Přemysla Sobotky domů

Jsem pro suverénní Českou republiku v srdci Evropské unie

Členství ve fungujícím společenství evropských států považuji za bytostný zájem České republiky. Téměř před 10 lety jsme se rozhodli pro život v EU a věřím, že jej i nadále máme ovlivňovat a měnit podle svých představ. Nenechme si v době krize vnutit myšlenku, že federalizace Evropy do evropského superstrátu je cestou ke spáse. Buďme aktivním a suverénním členem, který nepodlézá, ani se nehrbí. ČR i EU v globalizovaném 21. století uspějí pouze tehdy, když odhodí brzdy a regulace bránící svobodnému rozvoji ekonomiky.

Jsem pro účelnou zahraniční politiku podporující ekonomiku ČR

Fungující hospodářství je základem zdravé existence každého státu. Za nejdůležitější podmínku pro úspěch českých firem, podnikatelů a živnostníků považuji svobodný trh, do kterého stát zasahuje co nejméně. Existuje ale oblast, kde stát může a má byznysu pomáhat. Účinně podporovat domácí firmy v zahraničí je úloha, kterou pokládám za klíčovou pro českou diplomacii, jejíž je prezident součástí.

Jsem pro důsledné dodržování zákona bez výjimek

Od roku 1996 se jako senátor nepřetržitě podílím na přípravě a schvalování zákonů. Vždy jsem pečlivě zvažoval, který legislativní návrh podpořím a který si „nedám za rámeček“. Řídil jsem se přitom poměrně jednoduchým pravidlem, že zákon má platit pro všechny bez výjimky. Určující je pro mne jakožto demokratického politika zájem občanů, nikoli nátlak jakýchkoliv menšin. Pro mne jsou si všichni občané rovni podle práva.

Jsem pro dodržování principů demokracie v naší zemi

Návrat ke standardní zastupitelské demokracii po 40 letech komunistické totality jsem vždy považoval za jediný myslitelný krok. Zavedením přímé volby hlavy státu se posunulo těžiště vlivu na domácí politiku blíže občanům. Věřím, že v prohlubování demokracie můžeme a máme jít ještě dále. Líbí se mi myšlenka změnit způsob, kterým volíme své zástupce do Poslanecké sněmovny. Otevřu proto debatu o zavedení většinové volby v jednomandátových obvodech.

Jsem pro zdravou energetiku s využitím jádra

Dlouhodobě zastávám názor, že česká energetika potřebuje energii vyrobenou pomocí jaderného štěpení. Při využití moderních technologií je výroba energie z jádra spojena s minimálními riziky a v našich domácích podmínkách nabízí bezesporu nejekologičtější a nejřiditelnější výrobní proces. Jsem pro zamezení podpory zdrojů, které se tváří ekologicky, nicméně dotacemi obrovsky zatěžují státní rozpočet i peněženky občanů.

Jsem proti totalitě a neúctě k jednotlivci

Naše země má neblahou historickou zkušenost se dvěma totalitními režimy, které postihly životy či majetky statisíců Čechů, Moravanů i Slezanů. Je smutnou, ale logickou skutečností, že se zrůdnosti nacistické i komunistické diktatury vytrácejí ze společné paměti. Považuji za svou osobní povinnost upozorňovat na bezpráví komunismu a připomínat je zejména těm, kteří i dnes bezostyšně mávají rudou vlajkou. Budu prezidentem demokratů, ne komunistů či jiných extremistických stran a hnutí pošlapávajících lidská práva a individualitu.

Jsem proti korupci a podvádění

Korupce, stejně jako další nešvary, provázejí lidskou společnost od pradávna. Nenechme si vnutit přesvědčení, že je to nejvážnější problém naší současnosti. Naopak právě dnes žijeme v bodě zlomu, kdy se po dvaceti letech tento zlořád začíná důkladně vyšetřovat a potírat. Jsem přesvědčen, že proti korupci musí bojovat každý, nejen vláda, policie či justice. Stačí, když povede své děti k dodržování principů fair play, střídmosti a uměřenosti, neboť v pozadí každé korupce je především chamtivost a hrabivost.

Jsem proti dluhům, které přinášejí další dluhy

Život na dluh se stal jedním ze špatných návyků moderní civilizace. Kritické důsledky masivního zadlužování dnes bohužel můžeme sledovat v přímém přenosu z řady evropských států. Tato situace nemá řešení v podobě vršení dalších dluhů. Vytloukání klínu klínem je špatnou léčbou v životě jednotlivce i společnosti. Vždy jsou účinnější a lépe snesitelné rychlé, efektivní, byť také bolestivé kroky, které odvrátí zdlouhavou agónii. To je naděje pro lepší budoucnost.

Jsem proti zavedení eura bez referenda občanů

Česká republika se ve smlouvě o přistoupení k EU zavázala k přijetí eura. Nikdo tehdy ani náznakem neuvažoval o tom, že se politická unie v důsledku dluhové krize začne prohlubovat v unii fiskální či dokonce dluhovou. Tento zásadní posun však považuji za důvod, proč nemá Česká republika s přistoupením k eurozóně spěchat. Je pro mne nepředstavitelné, že by k opuštění národní měny mohlo dojít bez rozhodnutí občanů v referendu. Bude-li se nadále prohlubovat propad konkurenceschopnosti EU, budu pro zachování české koruny.

Jsem proti byrokratickým nesmyslům omezujícím svobodu občanů

Za více než 20 let v politice jsem se mnohokrát setkal s neduhem, který soukromě označuji za „nemoc nepostradatelnosti“. Doma i v EU jí trpěli a trpí politici i státní úředníci, u kterých se projevovala mnohdy až chorobná touha rozhodovat prakticky o všem. Podle mého přesvědčení z této touhy koření většina hloupých byrokratických „opatření“, která otravují lidem život. Proto budu vždy hlasitě upozorňovat na nesmysly, které se příčí zdravému rozumu a svobodné jednání občanů šněrují do svěrací kazajky státního paternalismu.

Zdroj: http://www.ods.cz/prezidentske-volby-2013

Kam dál?

  • Životopis  - Životopis kandidáta na prezidenta
  • Video  - Volební video spoty, rozhovory a zajímavé video reportáže